FDA Eğitimleri

FSPCA ÖNLEYİCİ KONTROLLER EĞİTİMİ – FSPCA PREVENTIVE CONTROLS FOR HUMAN FOOD

KURS TANIMI

Güncel İyi Üretim Uygulamaları, Tehlike Analizi ve İnsan Gıdaları için Risk Bazlı Önleyici Kontroller düzenlemesi (İnsan Gıdaları için Önleyici Kontroller olarak adlandırılır), gıda ürünlerinin insan tüketimi için güvenli üretimini / işlenmesini, paketlenmesini ve tutulmasını sağlamayı amaçlamaktadır, Amerika Birleşik Devletleri’nde. Yönetmelik, belirli faaliyetlerin, “riske dayalı önleyici kontrollerin geliştirilmesi ve uygulanmasında eğitimi başarıyla tamamlamış” bir “önleyici kontroller kalifiye kişi” tarafından tamamlanmasını gerektirmektedir. FSPCA tarafından geliştirilen bu kurs FDA tarafından tanınan “standart eğitim”dir; Bu kursu başarıyla tamamlamak, “önleyici kontrol kalifiye bir kişi” gereksinimlerini karşılamanın bir yoludur.

ABD’ye ürün ihrac ediyor musunuz?

FDA Food Safety Modernization Act (FSMA), ABD’de 70 yılı aşkın süredir gıda güvenliği yasalarının en kapsamlı reformudur. Yasa 4 Ocak 2011 tarihinde Başkan Obama tarafından imzalanmıştır. İlk amacı, odak noktasını bulaşmaya karşı önlemeye kaydırarak ABD gıda tedarikinin güvenliğini sağlamaktır.

Sertifikalandırılabilmeniz için, FSMA gerekliliklerine göre FDA onaylı eğitmenler tarafından verilebilen ‘FSPCA Preventive Control for Human Food’ eğitimini almış bir personelin firmanızda bulundurulması

zorunludur. Onaylı bu eğitimi alan kişi, artık “Preventive Control Qualified Individual (PCQI)” yani

“Önleyici Kontroller İçin Yetkin Kişi” olarak firmasında FSMA’nın gerekliliklerini yerine getirip sistemi

yürütecek kişi olarak görev alabilecektir.

Bu FDA onaylı FSPCA Eğitimi, DOSE Global Technical Services tarafından düzenlenmektedir.

Eğitimin Amacı :         Bu 3 günlük eğitimle katılımcılar gıda güvenliği planlarını, FDA’in yeni ve iyileştirilmiş olan FSMA gerekliliklerine göre geliştirmek ve düzenlemek için yeterli bilgiye sahip olacaktır. Eğitimin sonunda başarılı olan adaylar firmasında “Önleyici Kontroller için Yetkin Kişi” olarak çalışabilecektir.

 

Kimler Katılmalı :        ABD’ye ürün ihraç eden veya edecek olan firmaların temsilcilerinin katılması önerilmektedir. Özellikle;

 • Teknik bilgi olarak potansiyel olarak “Önleyici Kontroller için yetkin Kişi” olabilecek kişiler
 • 21 CFR Bolum 117’ye göre tesislerinde insan için besin üreten, pa­ketleyen, isleyen kuruluşlar
 • FDA’in Gıda, İlaç ve Kozmetik Sözleşmesinin 415. Bölümüne göre kayıt edilmesi gereken tesislerin kalite veya üretimde çalışan yetkin personeli

 

Eğitim İçeriği :

 • Gıda Güvenliği planlarını uygulamaktan sorumluPersonel Gıda Güvenliği Planına Genel Bakış
 • İyi Üretim Uygulamaları ve Diğer Ön Gereksinim Programları
 • Biyolojik Gıda Güvenliği Tehlikeleri
 • Kimyasal, Fiziksel ve Ekonomik Motivasyonlu Gıda Güvenliği Tehlikeleri
 • Gıda Güvenliği Planını oluşturmak için Ön Hazırlık Basamakları
 • Gıda Güvenliği Planları İçin Kaynaklar
 • Tehlike Analizi ve Önleyici Kontrollerin Saptanması
 • Proses için Önleyici Kontroller
 • Gıda Alerjenleri İçin Önleyici Kontroller
 • Sanitasyon için Önleyici Kontroller
 • Tedarik Zinciri için Önleyici Kontroller
 • Doğrulama Prosedürleri
 • Kayıt Tutma Prosedürleri
 • Geri Çağırma Planı
 • İyi Üretim Uygulamaları Üzerine Mevzuatların Gözden Geçirilmesi

 

Sertifikasyon :             Eğitim sonunda katılımcıların FDA onaylı FSPCA eğitim sertifikası alabilmesi için eğitimin 3 gününe de katılımı zorunludur.

Hazırlanıyor…Bir cevap yazın

WhatsApp chat